Odstranění a stržení koberců a lepidla

Odstranění koberců, odstranění koberců Praha, stržení koberců, odstranění lepidla, stržení lepidla, odstranění podlahových krytin, odstranění starých podlah a komplexní příprava podlahových povrchů na podkládku nových podlah a podlahových krytin nabízí a zajišťuje dle přísných certifikačních norem institutu AHCP™  a profesionální systému ISIS System™ v rámci České republiky, Slovenské republiky naše firma Floor Special Services®.

ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru a průmyslu.

Odstranění koberců, odstranění lepidla, stržení koberců, stržení lepidla je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a metodami profesionálního systému ROLL-STRIPPER RO-2 a RO-1 na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné odstranění koberců, odstranění podlahového lepidla, odstranění podlahových krytin ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Odstranění koberců a lepidla a vstupní informace

Odstranění koberců a lepidla může zlepšit vzhled každé podlahy a připravit ji na pokládku nové podlahy. Naše firma se snaží co nejlépe orientovat ve stanovení vhodných technologických postupů s jejich následným uvedením do smluvní realizace, kde mnohé tradiční postupy jsou kombinovány s postupy moderními za použití moderních materiálů a přirozeně i nových druhů energie a techniky. V případě obnovy památkově chráněných staveb a budov je za naši stranu firmy uplatňováno propojení moderních postupů a technologií včetně dlouhodobého posouzení z hlediska jejich životnosti.

Odstranění koberců a lepidla z podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a podlahářského trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Odstranění koberců a lepidla z podlah a inspekce  podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu  podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Profesionální odstranění koberců a lepidla z podlah vyžaduje pro renomované podlahářské práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Naše firma nabízí nejpokročilejší technologické zázemí a dosažení nejefektivnějšího výsledku celkové realizace.

Odstranění koberců a lepidla a objednávka

Objednávka odstranění koberců a lepidla z podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné odstranění koberců a lepidla z podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky odstranění koberců a lepidla z podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ  podlah
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Odstranění koberců a lepidla a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení odstranění koberců a lepidla z podlah vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka odstranění koberců a lepidla z podlah vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní profesionální strojové techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek po vzájemné dohodě.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Strojové odstranění koberců a lepidla

Odstranění koberců, odstranění lepidla, stržení koberců, stržení lepidla je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a metodami profesionálního systému ROLL-STRIPPER RO-2 a RO-1 na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

ROLL-STRIPPER™  je vyvinut k profesionálnímu odstranění všech extrémně přilepených podlahových krytin. Je ovládán multifunkčním joystickem s plynulou regulací rychlosti vpřed a vzad. Rychlý zpětný chod šetří čas, je tělu přizpůsobivý a je efektivní při práci u stěny a na okrajích. Systém disponuje dvěma soběstačnými samostatnými motory s rezervním výkonem i při nejtvrdším použití.

Odstranění koberců, odstranění lepidla, stržení koberců, stržení lepidla je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER s pohonem přes gumové řetězy zpevněné vůči oděru. Díky speciálnímu tvaru mnohoúhelníku kol je zajištěn výjimečně silný pohon.

V rámci odstranění koberců, odstranění lepidla, stržení koberců, stržení lepidla, které je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER je podlahovina posuvným pohybem nože odstraněna z podkladu. Jedinečná konstrukce při tom umožňuje to, že stroj sám odstraní extrémně přilepené podlahové krytiny.

Trakčně silný podvozek pásového vozidla se dvěma separátně poháněnými pásy. Se dvěma 230 V hnacími motory se šnekovou převodovkou, každý motor o síle 1,1 kW, dosáhne točivého momentu 428 NM a joystickem s plynulým nastavením dosáhne rychlost až 23 metru za minutu. 1,1 kW silný motor pro pohyb stroje. Nářadí pracuje s rychlostí 1 000x úderu za minutu. To je pro ROLL-STRIPPER zajištěný optimální počet nárazu dláta pro efektivní práci při co nejmenším opotřebení nástroje. Při tom ROLL-STRIPPER je při práci s jen 75 dB velice málo hlučný.

Zdvihací držák nářadí se plynule přizpůsobuje podlahové krytině do 9 mm. Přídavná náprava vyrovnává nerovnosti podkladu. Motor zdvihu k přitlačování nářadí k podlaze má nominální sílu 3000 N a zároveň má plynulé nastavení pracovního úhlu k odstranění zbytku podlahových krytin.

Během odstranění koberců, odstranění lepidla, stržení koberců, stržení lepidla, které je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER je dosaženo šetrného a maximálně efektivního výsledku díky jedinečnému obsluhování stroje externím kabelem spojeným s ovládacím pultem. Intuitivní ruční ovládání joystickem umožnuje jízdu a pohyb všemi směry! S tlačítkem nouzového vypnutí i tlačítkem pro uchycení nářadí a s nastavením pracovního úhlu je ROLL-STRIPPER™  komfortně ovládán z řídicího panelu.

Strojové odstranění koberců a lepidla systémem ROLL STRIPPER™ :

 • Ekologické odstranění bez chemických přípravků.
 • Očištěný povrch zůstává bez jakéhokoliv povrchové poškození.
 • Vysoká úroveň hygieny provedení práce a bezpečnosti provedení práce.
 • Maximální časová efektivita provedených realizačních úkonů.
 • Provedení perfektní přípravy pro pokládku nových podlahových povrchů.
 • Úspora času, peněz, práce pracovníků, materiálu a dosažení kvalitní práce.

ROLL STRIPPER je zárukou profesionálně odvedené práce a dosažení maximálního nejvyššího možného výsledku odstranění koberců a lepidla z Vašich podlah a provedení nejvhodnější přípravy podlahových povrchů.

Nanotechnologické odstranění zbytkového lepidla

Hlavním principem intenzivního chemického a nanotechnologického odstranění zbytkového lepidla z podlah a na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda Finalit® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového dočištění podlah do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH  podlah a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Finalit Professional™.  Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky dočištění podlah a to vyhodnocením PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového dočištění podlah.

Odstranění zbytkového lepidla a dočištění podlah a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění betonových a po čistění.

Odstranění zbytkového lepidla metodou Finalit® je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně penetračních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Parní a horkovodní odstranění zbytkového lepidla

Odstranění lepidla suchou až mokrou párou s  ergonomickým ovládáním na pistoli a plynulou regulací mokré / suché páry s možností hadice dlouhé 30 – 90 metrů bez kolísavosti výkonu páry – to je nekompromisním řešení pro čištění a odstranění zbytků lepidel ve slévárnách, průmyslu, restauračních zařízení, gastro provozech,, čištění zajišťuje naše firma prostřednictvím profesionálních strojů a systémů IDROMATIC a MOSMATIC. Tyto stroje a systémy dokonale zajistí vysoce kvalitní a efektivní výsledek práce našich pracovníků.

Parní odstranění zbytků lepidla horkou párou je prováděno v mnoha případech a realizací v rámci naší firmy profesionálním systémem plošného parního čištění MOSMATIC Steam Professional™. Tento systém je výsledkem několika letého výzkumu inovace výrobců parní strojů a parních vyvíječů s renomované švýcarské firmy MOSMATIC AG.

Čištění párou disponuje nepřekonatelnou výhodou a předností je fakt, že z malé ač výkonné parní trysky tento systém MOSMATIC Steam Professional™ dokáže vytvořit čistící plochu kolem 40cm v průměru při konstantním tlaku a výkonu páry na čištěný povrch. Tím se posouvá technika parního čištění betonových nad hranice stávajících dostupných možností a umožňuje mnohonásobně zvýšit efektivitu parního čištění betonových ploch, zdí, stropů, stěn, obkladů,  podlah, dlažeb, kuchyňských a potravinářských provozů, fasád, střech a venkovních či vnitřních interiérových povrchů, kde není vhodné pracovat přímo s vodou.

Čištění párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků či s minimálním množstvím.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění betonových.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.
 • Horká pára pod silným tlakem proniká hluboko pod povrch podlahových materiálů.
 • Zneškodníte i nejhorší nečistoty, jakou jsou mastnoty, vosky a oleje.
 • Odstraňuje nežádoucí pachové stopy.
 • Čištění velkého množství materiálů a povrchů.
 • Vhodné pro alergiky – anti alergenní čištění betonových
 • Při čištění párou dochází k likvidaci choroboplodných zárodků.
 • Likviduje především viry, alergeny, bakterie, roztoče, plísně a houby.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci.

Floor Special Services®

Úvod » Odstranění koberců a lepidla