Čističe a impregnace

Čištění podlah, čištění podlah Praha, renovace podlah, renovace podlah Praha, odstranění koberců, stržení PVC lina, podlahářské práce, renovace dřevěných podlah, broušení podlah, broušení dřevěných podlah, renovace parket, broušení parket, renovace sportovních podlah, renovace schodů, broušení schodů, renovace teras, impregnace podlah, olejování podlah, lakování podlah, konzervace povrchů je naše firma Floor Special Services® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® ve spolupráci s certifikovanými dodavateli a značkami FAREN®, Dr. Schutz®, Finalit®, Weha® a Eukula®.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru podlahového průmyslu.

Průmyslové čističe a firmy FAREN SpA

Společnost byla založena v r. 1969, v současnosti je jedním z hlavních výrobců na evropském trhu s chemickými produkty, převážně na ekologické bázi. FAREN získala v průběhu několika let statut nadnárodní společnosti s vlastní sítí distributorů téměř po celém světě.

Sídlo firmy v Solaru, 10 km severně od Milána, zahrnuje administrativní a provozní kanceláře, laboratoře pro vlastní výzkum a řízení výroby, výrobu a sklady. Celková rozloha firmy je 57000 m2 z toho 32500 m2 plochy je zastřešeno. Výrobní závod patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným v Evropě. Ze skladů o rozloze 13000 m2 se denně vyexpedují stovky tun produktů do celého světa.

FAREN s.r.o. má již od roku 2001 výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku od italského výrobce průmyslové ekologické chemie FAREN industrie chimiche SpA, jednoho z největších výrobců chemických produktů v Evropě.

Floor Special Services® používá tyto vysoce kvalitní průmyslové ekologické čističe italské firmy Faren SPA ve spojení s vysoce výkonnými parními a horkovodními tlakovými čistícími systémy pro provádění odmašťování průmyslových povrchů, průmyslových podlah, průmyslových hal a objektů pro dosažení nejlepšího možného výsledku realizace s použitím ekologicky odbouratelných profesionálních čistících prostředků firmy FAREN.

Intenzivní čističe značky FINALIT®

Hlavním principem intenzivního čištění a povrchové ochrany betonových podlah, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění a povrchové ochrany materiálů Finalit® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního betonových podlah  s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH podlah  a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Finalit Professional™.  Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky čištění a mytí betonových podlah  a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového čištění a mytí betonových podlah .

Čištění podlah  a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Čištění podlah  s následnou povrchovou úpravou metodou Finalit®  je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém čištění betonových podlah  Finalit® díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity  v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění). Po provedení vyčištění a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku Finalit®, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Chemické čističe značky DR.SCHUTZ®

Společnost Dr. Schutz® Group je v Evropě číslo ❶ v oblasti renovace, ošetřování a čištění podlahovin. Rok 1955 byl rokem zrodu původně malé firmy Chema Chemie, která se postupem času proměnila v dnešní výrobně-obchodní skupinu Dr. Schutz® Group. Za 60 let se mnohé změnilo. Byla postavena nová továrna na zelené louce, rozšířena výzkumná a vývojová laboratoř, postaveno nové školicí centrum Dr. Karl Schutz Schulungsakademie a mnoho jiného. Dr. Schutz® Group se stal stálicí a celosvětově silným hráčem v oblasti čištění, ošetřování, ochrany a renovace všech typů podlahovin. V současné době patří do skupiny tyto značky: Dr. Schutz®, eukula® a scratchnomore®

Produktové systémy Dr. Schutz® jsou ideální pro všechny elastické podlahy – PVC, vinyl, linoleum, kaučuk, pro lité podlahy cementové, polyuretanové a epoxidové, pro laminátové podlahy, textilní podlahy a kusové koberce. Renovační nátěry na tvrdé podlahy jsou buď transparentní (extramatné, matné, lesklé) nebo barevné dle RAL, NCS2 a Sikkens, což umožňuje nekonečné možnosti grafiky na podlahách. Pro koberce se mimo suchého čištění nabízí také impregnační nástřiky.

Nanolaky a nano impregnační  prostředky

V rámci renovace podlah je pojem nanolaky nepřesný, stejně jako mnoho jiných obchodních zkratkových názvů. Nanočástice lze totiž dnes přidávat nejen do všech typů laků, ale také do všech barev, lazur nebo omítkovin, přičemž nejsou jejich podstatnou složkou. Nanočástice a jejich pozitivní působení zůstávají v nátěrových hmotách po celou dobu jejich praktické životnosti. Jen na okraj – odborná definice nanolaků zní: Synergický ochranný systém s UV stabilizátorem.

Nanočástice v nátěrových hmotách jsou využívány v největší míře jako dodatečná ochrana ligninu coby pojiva celulózy v povrchové vrstvě dřeva před fotooxidací (degradací) způsobovanou ultrafialovou složkou slunečního záření (UV záření). Degradace dřeva se projevuje jeho žloutnutím a později tmavnutím až šednutím. Dřevo se pod vlivem UV záření nerozpadá, mění se jen na povrchu. Sluneční UV záření nezpůsobuje pouze povrchovou degradaci dřeva, ale obecně všech organických a mnoha syntetických materiálů. Také běžné nátěrové hmoty jako syntetické materiály již brzy po nanesení žloutnou, praskají, nebo se sprašují.

Přínosy nanočástic přidaných do nátěrových hmot EUKULA™ a FINALIT™ lze shrnout do jedenácti zásadních bodů :

 1. Fungují jako filtry s vysokými UV faktory (lze si to představit jako UV filtry v opalovacích krémech) a jejich podstatou je bránění průnikům slunečního UV záření do nátěrů a na povrch dřeva. Zvyšuje se tak životnost a stálobarevnost povrchových úprav dřeva i vlastních povrchových úprav v exteriéru i v interiéru.
 2. Životnost nátěrů lze stanovovat při nánosech v jedné až třech vrstvách na minimálně deset let.
 3. Mohou účinkovat proti působení bakterií a hub. Transparentní stříbrné nanočástice znesnadňují látkovou výměnu mikroorganismů bez vlivu na člověka. Nebezpečné kolonie pod nátěrem jednak zanikají, jednak nemohou vznikat. Nanočástice mohou zvýšit hygienu dřeva používaného v domácnostech, kuchyních, nemocnicích a ve vlhkém prostředí. Odpadá další dlouhodobé používání biocidních látek s různou zátěží životního prostředí a některé výrobky ze dřeva nyní zakázané hygienickými předpisy se možná budou moci vrátit.
 4. Nanolaky jsou vhodné také na dětské hračky a nábytek.
 5. Laky s karbonovými nanovlákny se stávají samočistící a nepoškrábatelné.
 6. Nanolaky zlepšují protipožární vlastnosti povrchových úprav dřeva až na požadovanou úroveň.
 7. Nátěrové hmoty s nanovlákny mohou být olejové, vodouředitelné nebo polyuretanové se zajištěním vysoké tvrdosti a dalších vlastností.
 8. Nánosy na dřevě mohou zůstat bez filmu, takže se při navíc velmi vysoké přilnavosti nemohou odlupovat a dřevu je umožněno „dýchat“.
 9. Nové technologie umožňují tolik žádanou transparentní úpravu krásného dřeva také v exteriérech. Nanočástice nemění odstíny nátěrů.
 10. Nanolaky lze nanést jak na nové dřevo, ale také jako ochrannou vrstvu na starší, ale nepoškozené nátěry. Při nových nátěrech nanolaků lze navíc podle doporučení výrobců použít jako základ některé klasické materiály.
 11. Také běžné nebo starší lakované povrchy lze udržovat a leštit nano čistícími prostředky. Nanesená vrstva je super vodoodpudivá, dlouho zůstává čistá a má vysoký lesk.


Renovace a konzervace podlah na bázi nanoproduktů s vysokým obsahem kvalitních nanočástic 2.generace obsažených v barvách a lacích systému EUKULA™ a FINALIT™ umožňují mnohonásobně lepší kotvení filmu na povrchu dřeva (např. údajně až 10 000 krát s tzv. ASS komplexem) a odvod dešťové vody z natřeného povrchu bez jeho smáčení. (označovaný např. jako ASS povrchový ochranný systém). Na dřevo nejsou před nátěrem nanolaky kladeny vyšší požadavky – povrch musí být pouze čistý, bez prachu a bez volné pryskyřice.

Názvy nových technologií se různí podle využívaných patentů a podle výrobců. Nemění se technika nanášení lze postupovat natíráním, válečkováním nebo stříkáním. Nemění se ani výrazně nanesená množství nátěrové hmoty, běžný je nános v množství 80-140 g/m² v jedné vrstvě (materiály se již neředí) a nemění se ani způsoby údržby natřených ploch.

Renovace dřevěných povrchů a podlahářský obor očekává rozšiřování nabídky výrobků s nanotechnologiemi i objevování nových oblastí jejich využití v běžném životě. Je dobré je znát a postupně se naučit je maximálně využívat. Postupné zvyšování odbytu výrobků s nanovlákny povede ke snižování jejich cen. Nanotechnologie budou jistě přínosem jak pro truhláře a dřevařskou výrobu, tak i pro nejširší uživatele ušlechtilého dřeva a výrobků z něho.

Floor Special Services® vnímá, že na našem trhu je do exteriéru a interiéru k dispozici poměrně velké množství nátěrových hmot od různých výrobců. Nedávno se však objevily nátěrové hmoty s přidanými nano částicemi většinou zase oxidu zinečnatého, který funguje jako UV filtr. Problémem těchto hmot je, že jsou vhodné pouze pro světlé dřeviny, musí se zcela stejnoměrně nanést, doporučení výrobce je hmotu nastříkat nejlépe ve stříkacím automatu, a po skončení životnosti cca 10 let se pak musí plocha obrousit a znovu dokončit.

Renovace a konzervace podlah v rámci naší firmy Floor Special Services® vychází z nejkvalitnější vývojových technologií zcela nových nátěrových, konzervačních a olejových hmot systému EUKULA™ a FINALIT™, které splňují hlavní požadavky budoucnosti a i naši myšlenku zcela jednoduché zpracovatelnosti, opravitelnosti a obnovitelnosti povrchu bez nutnosti přebrušovat plochu po skončení životnosti nátěru. Nová nátěrová hmota je v zásadě olej či plast-polymerní transparentní báze, jenž se vsakuje hluboko do dřeva a je či není jemně transparentně tónován. Přesné složení je patentově chráněno a je předmětem výrobního tajemství.

Použití UV nano částic ve venkovních nátěrových hmotách rozhodně není na závadu, jelikož v konečném efektu prodlužují podstatně životnost nátěrové hmoty a její ochranu dřeva,. Značnou výhodou je možnost nánosu téměř bezbarvých NH. NH se používají pouze na světlé dřeviny – třeba smrk. Na ostatní tmavší dřeviny se i tyto typy zbarvují dle příslušné dřeviny (modřín, cedr).

Floor Special Services® preferuje toto použití nanoproduktů a nanomateriálů, jelikož zásadní výhodou je to, že si mikroorganismy proti ochrannému efektu nejsou schopny, na rozdíl od chemických látek, vytvořit odolnost. Nátěrové a impregnační či čistící hmoty s nano efektem vytvářejí povlaky, které nezajišťují pouze funkci ochrany povrchu předmětů před povětrnostními vlivy nebo jejich nabarvení, ale zajišťují také další škálu funkcí jako je biocidní účinek, schopnost čištění povrchu a ochranu povrchu před ultrafialovým zářením. Proto používáme tyto multifunkční nátěrové hmoty, systémy a impregnace EUKULA™ a FINALIT™ v rámci naší firmy Floor Special Services®.