Nátěry podlah

Nátěry  podlah, renovace  podlah, polyuretanové nátěry  podlah  a  zajišťuje firma Floor Special Services systémem ISIS Professional™. Nátěry  podlah, impregnace   podlah, renovace  podlah, elektrostatické nátěry  podlah, antistatické nátěry  podlah, protiskluzné nátěry  podlah je zajišťováno v rámci služeb systému ISIS Professional™ naší firmou Floor Special Services dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České republiky, Slovenské republiky systémem Dr. Schutz.


ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru a průmyslu.

Nátěry a renovace  podlah  a  jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a systémem Dr.Schutz® na základě odborných a profesně způsobilých školení a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České republiky, Slovenské republiky naší firmou Floor Special Services.

Vinylové podlahy musí snést opravdu hodně, naše nároky na ni jsou obrovské. Roky po ní budeme chodit a šoupat nábytkem. Musíme ji často uklízet, ale chceme s tím mít co nejméně práce. Z tohoto důvodu je základní předpoklad pro udržení dlouhodobé životnosti těchto  podlah je provedení profesionální ochrany a impregnace těchto podlah.

Floor Special Services je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí  podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Nátěry  podlah , polyuretanové nátěry  podlah, ochrana a impregnace  podlah je prováděna  v rámci našeho estetického přístupu a vnímání povrchů naší firmy systémem Dr. Schutz. Architektura a estetické prvky nás obklopují téměř všude a umět v nich číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Podlahářské a řemeslné práce  jsou prováděny za stranu pracovníků a řemeslníků  naší firmy dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, impregnace, ochranu  a přírodních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních

prováděcích podlahářských standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany  povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit nátěry  podlah, impregnaci a oživení  podlah ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Nátěry  podlah Praha, nátěry  podlah Brno, nátěry  podlah Plzeň,  nátěry  podlah Mělník, nátěry  podlah Česká lípa, nátěry  podlah Mladá Boleslav, nátěry  podlah Liberec, nátěry  podlah Ústí nad Labem, nátěry  podlah Děčín, nátěry  podlah Kladno, nátěry  podlah Benešov, nátěry  podlah Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, impregnace a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru impregnace – voskování – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických  dřeva,  a  povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné impregnace a údržbu povrchů prostřednictvím  pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na impregnace, repasi, impregnace, impregnace a údržbu, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

ICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat  spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované  interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků,  kteří v rámci svého profesního růstu  stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové voskování a impregnace  povrchů.

NÁTĚRY  PODLAH A INSPEKCE  PODLAH

Nátěry  podlah  a inspekce těchto  podlah je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu  dřeva a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním  a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Renovace  podlah  a inspekce  podlah   má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce přírodních a  podlahových materiálů a stavu povrchu  podlahy je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola  je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je  třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Nátěry  podlah a odborná vstupní inspekce  podlah  pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležitá proto, aby Vaše přírodní  podlahové povrchy byly řádně a kvalitně shlédnuty a prozkoumány a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému ISIS Professional™.   Výběr a doporučení určité technologie vždy závisí nejen na současném stavu, přírodních  podlahových povrchů, ale i na množství jiných faktorů – na konkrétní situaci, v níž se materiál nachází, na hodnotách, které mají být zachovány nebo vytvořeny (což je a bude aktuální zvláště u památkově chráněných budov), na solventnosti vlastníka atd. Podat jednoduchý a jednoznačný návod na výběr technologie není lehké, lze především zformulovat určité zásady a na základě nich zpracovat technologická a prováděcí doporučení.

Renovace a nátěry  podlah vyžadují pro renomované  podlahářské a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby),  Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika),  Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie   podlah),  Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (impregnace a konzervace povrchů),  Ing. Miroslav Maxa (betonové a dřevěné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

RENOVACE A NÁTĚRY  PODLAH A OBJEDNÁVKA

Objednávka nátěrů  podlah ,  renovace  podlah  a Podlahářských prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné nátěry   podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky renovace  podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a její rozsah
 3. Materiál a typ   podlahy
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

NÁTĚRY A RENOVACE  PODLAH A CENOVÁ NABÍDKA

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se  podlahy  nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení nátěrů  podlah a Podlahářských prácí vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na provedení nátěrů  podlah  vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

RENOVACE   PODLAH A NÁTĚRY  PODLAH

Renovace a nátěry  podlah  a  se liší v základu dle typu povrchové úpravy těchto uvedených  podlah. Na trhu máme tzv. akrylátové povrchové úpravy nebo PUR – polyuretanové úpravy.  V případě renovace akrylátové  podlahy se řídíme níže uvedenými kroky:

 1. Provedeme základní hloubkové odstranění impregnace povrchu, během kterého dojde také  k chemickému odstranění akrylátové výrobní úpravy povrchu, která bývá mechanicky poškozena nejvíce.
 2. Po základním čištění a renovaci je nutné nechat otevřený porézní povrch Linolea důkladně vyschnout a tzv. vydýchat.
 3. Na vyčištěný a suchý povrch aplikujeme nové ochranné nátěry. Při volbě nátěru je nutné    se přesvědčit, že je vhodný pro !

Renovace a nátěry  podlah s povrchovou PUR (polyuretanová úprava)  v případě poškrábání výrobní PUR (polyuretanové) ochrany povrchu, která je chemicky neodstranitelná, se oprava povrchu provádí takto:

 1. Podle intenzity poškození a hloubky škrábanců se nejprve provede suchá sanace povrchu jednokotoučovým strojem s šedým PU-sanačním padem. Povrch se nasucho tzv. lehce přebrousí. Po suché sanaci se provede mokrá sanace, při které se používá silný základní čisticí přípravek v koncentraci s vodou a mechanické zpracování se provádí šedým PU-sanačním padem podloženým pod jednokotoučový rotační stroj.
 2. Po přípravě povrchu se na čistý a suchý povrch doplní polyuretanový   nátěr. Pro sanaci se musí použít 2-komponentní PU-ochranné vrstvy, které    jsou kompatibilní s výrobní polyuretanovou úpravou a mají k ní dokonalou přilnavost.

NÁTĚRY A POLYURETANOVÉ NÁTĚRY  PODLAH

Nátěry a renovace  podlah na bázi polyuretanové (PUR) ochranné vrstvy  podlah úzce souvisí a odborným prováděním aplikace ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů  podlah  speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Nátěry  podlah a renovace  podlah polyuretanovým systémem Dr.Schutz® v transparentním nebo kolorovaném provedení  podlah  je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu této  podlahoviny. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění  povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují 2-3 vrstvé renovační polyuretanové transparentní nebo kolorované nátěry systémem Dr.Schutz®.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr  provádíme v různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci  aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou.  podlaha je po dalších asi po 8-12ti hodinách plně použitelná.

Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr  je vhodný a provádí se  všude tam, kde je již povrch  podlahy silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PUR nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová  podlahovina.  Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací  podlah  či  lze na jakékoliv elastické  podlahovině vytvořit například barevné intarzie, povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10, speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel vhodné například pro autosalóny. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální oděru odolný nátěr systémem Dr.Schutz®.

RENOVACE  PODLAH A POLYURETANOVÉ NÁTĚRY

Renovace  podlah systémy PU Anticolor a PU-ochranná vrstva jsou vysoce kvalitní polyuretanové systémové nátěry od evropského výrobce č. 1 v oblasti ošetřování  podlahovin, společnosti Dr. Schutz® Group.

Tyto 2-komponentní nátěry mají velmi široké spektrum použití od prevence po pokládce až po celkovou renovaci poškozeného povrchu. Díky svému složení mohou být použity na všechny typy elastických  podlahovin -, CV,, kaučuk a také na epoxidové a polyuretanové lité  podlahy. Systém penetrací Primer, Lino Primer a Super Bond zaručuje perfektní přilnavost a umožňuje aplikaci také na minerální cementové lité  podlahy, staré extrémně savé  a na keramickou dlažbu. 11 certifikátů od významných zkušebních institutů potvrzuje tyto vlastnosti:

NÁTĚR  PODLAH „PU ANTICOLOR“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 5 jednotek/, mat /cca 12 jednotek/ a hedvábný lesk /cca 42 jednotek/.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • 100%ní odolnost vůči migraci změkčovadel z gumy.
 • Vysoká odolnost vůči barevným dezinfekcím a barevným chemikáliím – jodové preparáty, barvy na vlasy.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • Vysoká protiskluzná hodnosta R9 může být díky Antislip přísadě zvýšena na R10.
 • Vysoká odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

NÁTĚR  PODLAH „PU OCHRANA VRSTVA“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 4 jednotky/, mat /cca 15 jednotek/ a lesk /cca 85 jednotek/.
 • Použití pro sportovní povrchy dle DIN 18032 – platí pro variantu PU-ochranná vrstva matná.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • Protiskluzná hodnosta R9 může být díky CC-Antislip-přísadě zvýšena na R10.
 • Odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

NÁTĚR  PODLAH „PU COLOR OCHRANA“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

Nátěry  podlah a renovace  podlah kolorovacím systémem PU-COLOR od společnosti CC-Dr. Schutz jsou unikátním řešením pro renovaci povrchů všech elastických  podlahovin –, CV, vinyl,  a kaučuk. Díky své vynikající přilnavosti a elastičnosti mohou být barevné nátěry PU-COLOR aplikovány také na lité  podlahy epoxidové nebo polyuretanové a na minerální cementové  podlahy.

Renovace  podlah systémem nátěrů Dr. Schutz díky nátěrovému stavebnicovému systému 2-komponentních PU-nátěrů, umožňuje pro spotřebitele vytvořit povrch takzvaně na míru.

 • Výběr barvy PU-COLOR v celé šíři barevnice RAL: Do barvy mohou být přidány různobarevné chipsy nebo může být provedeno mramorování jiným odstínem.
 • Nášlapná transparentní vrstva může být volena ve třech optikách: CC-PU-ochranná vrstva /matná, extramatná, lesklá./
 • Systém umožňuje renovace sportovního povrchu dle DIN 18032
 • Lze zvýšit protiskluznou hodnotu povrchu dle DIN 51130 na R10
 • Je možné vytvořit sestavu nátěrů s odolností vůči barevným chemikáliím a migraci změkčovadel: CC-PU-Color + CC-PU-Anticolor

Stavebnice PU-ochranných nátěrů CC-Dr. Schutz je do detailu propracovaný systém, který je testován a certifikován na všechny uváděné vlastnosti v renomovaných zkušebních institutech – eph Dresden, FIGR, wfk Krefeld, IFA (BGIA) Bonn-Sankt Augustin, MPA Stuttgart, MPA Dresden, DIBt Berlin, TZÚ Plzeň. Systém je také schválen a doporučován významnými světovými výrobci  podlahovin.

Renovace  podlah a jejich údržba a úklid  podlah

Údržbu  podlah  či  doporučujeme provádět   patentovanou metodou DSC Twister (Diamond cleaning system) v kombinaci s vhodnými úklidovými prostředky námi doporučených značek Dr. Schutz® či Dezisan® nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality pravidelného úklidu  podlah. Twister™ je revoluční čistící a úklidový systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které čistí a uklízí bez použití silných chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci vhodného úklidové přípravku Dr. Schutz®. či Dezisan®. Celkový úklidový koncept je doporučován za naši stranu na základě našich zkušeností.

Pro denní čištění  je vhodné používat CC-PU-čistič nebo Dezisan. Dávkování 25 – 50 ml do 10 litrů vody (jedno stisknutí dávkovací pumpičky). Vytírat mopem nebo použít roztok do mycího automatu. Při silnějším znečištění použít CC-PU-čistič v koncentraci 1:50 – 1:100 (100 – 200 ml do10 litrů vody), roztok nechat několik minut působit, poté povrch vydrhnout kartáčem nebo červeným padem a rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu nebo savými mopy.

Dezisan – PROFI / HOME

Výrobky DEZISAN® byly navrženy pro použití prakticky ve všech částech objektů od veřejných a komerčních prostor až po domácnosti od koupelny až po dětský pokoj. Pravidelným používáním dezinfekčních prostředků si výrazně ozdravíte prostředí kolem vás a snížíte rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Všechny výrobky jsou vodou ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, aldehydů a fenolů a mýdlových složek. Jejich aplikaci tedy neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií. Nepoškozují žádné ošetřované materiály (dřevo, plast, textilie, atd.), jsou nehořlavé.

Výrobky DEZISAN® zabezpečí pravidelným používáním bakteriální čistotu pravidelně udržovaných povrchů a jejich dlouhodobou ochranu před mikroorganismy a plísněmi a narušením impregnací. Pravidelným ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické zneimpregnace (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento povrch ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.

Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou. V některých případech je to však nežádoucí – zejména tam, kde je biologické zatížení prostor enormní (netýká se povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami). Systém DEZISAN® eliminuje široké spektrum mikroorganismů – bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus).

Bezchlórové dezinfekční prostředky řady GUAa PROFI® jsou určeny pro dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních. Dezinfekce DEZISAN PROFI® je určená pro profesionální a domácí použití.

Úklidové přípravky a dezinfekce DEZISAN PROFI® mají charakteristický dlouhotrvající antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek. V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu. Dezinfekce neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Dezinfekce GUAa PROFI je nehořlavá, nemá vedlejší účinky.

VLASTNOSTI:

 • vysoká absorpce mastnot a nečistot
 • transparentní optika, transparentní, bezbarvý
 • neobsahuje mýdlo – tím snadné impregnace bez tvorby šmouh a nebezpečí uklouznutí
 • neobsahuje alkohol / vysoká dezinfekční síla
 • biologicky odbouratelný – šetrný vůči životnímu prostředí
 • ředitelný pro silné impregnace až 1:40, pro strojové impregnace až 1:100
 • ruční vytírání povrchu: jedno víčko = cca 30 ml dát do 3-5ti litrů vody
 • teplota vody: max. 40 stupňů / povrch vytírat velmi navlhko
 • ošetřování a udržování všech naimpregnovaných povrchů
 • vhodný pro běžné impregnace všech materiálů, impregnace spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn
 • neutrální pH (jako voda),  PH hodnota: 7 / nenarušuje impregnace povrchu

Kvalitní údržba a dlouhodobé udržení dobrého stavu  podlah znamená vždy investici, za kterou požadujeme atraktivní vzhled a trvanlivost po celou dobu používání dřevěné   podlah. Trh dnes nabízí opravdu velký výběr, ale někdy chybí po ruce dobrý rádce, který by nám včas doporučil vhodnou  metodiku údržby Vaší  podlahy a tak nás v případě potřeby či Vašich dotazů neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám sdělit potřebné a praktické informace, které mají dopomoci ke kvalitní údržbě Vašich   podlah a její dlouhodobé životnosti a zachování dobrého vzhledu.